Na czym polega trening mentalny sportowca

Trening mentalny, to techniki pracy nad wieloma aspektami swojego nastawienia w celu uzyskania optymalnego rezultatu podejmowanych działań. Wdrożenie treningu mentalnego pozwala lepiej poznać swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu możemy skuteczniej pracować nad obszarami deficytowymi i jeszcze lepiej rozwijać predyspozycje. Trening mentalny – na czym polega? Aktywności, które proponuję moim podopiecznym w ramach treningu…